dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM

Dyrygent symfoniczny i operowy   -   Profesor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Marcin Wolniewski

DYRYGENT - DIRIGENT -CONDUCTOR - CHEF D'ORCHESTRE

Marcin Wolniewski

                                     DYRYGENT - WYKŁADOWCA AKADEMICKI

Stanisław Moniuszko - "Flis"
opera w I akcie

MEDIA

Monika Dalach - "Pandora"

Andre Waignein - Rhapsody for alto saxophpne and orchestra 
(sol. Patryk Ćwikliński)

MEDIA