MEDIA

Andre Waignein - Rhapsody for alto saxophpne and orchestra 

(sol. Patryk Ćwikliński)

Monika Dalach - "Pandora"

MEDIA

Stanisław Moniuszko - "Flis"
opera w I akcie

                                     DYRYGENT - WYKŁADOWCA AKADEMICKI

Marcin Wolniewski

Marcin Wolniewski

DYRYGENT - DIRIGENT -CONDUCTOR - CHEF D'ORCHESTRE

prof. dr hab. Marcin Wolniewski - dyrygent, wykładowca akademicki

dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM

Dyrygent symfoniczny i operowy   -   Profesor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi